Kennisbank

In de kennisbank van Doehetzelf Nalatenschap vind je vragen en antwoorden over onze handige tool, waarmee je eenvoudig zelf de nalatenschap kunt afwikkelen. Ook vind je hier antwoorden op vragen als ‘Wanneer moet ik een notaris inschakelen?’ en ‘Hoe weet ik of er een testament is?’ 

Zit het antwoord op je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Over Doehetzelf Nalatenschap

Vind hier alle antwoorden op de meest gestelde vragen over Doehetzelf Nalatenschap. Staat jouw vraag er niet tussen? Mail gerust je vraag naar: info@doehetzelfnalatenschap.nl

Per nalatenschap betaal je een eenmalig bedrag, waarbij alle voordelen van de tool zijn inbegrepen. Het actuele tarief vind je op de pagina Tarief.
Je kunt gemakkelijk betalen door middel van iDeal, via een bank naar keuze.
Je kunt een onbeperkt aantal personen toegang geven tot het nalatenschapsdossier. Zodoende geef je alle mede-nabestaanden een compleet overzicht tijdens het hele proces
Nee, we laten geen advertenties toe in onze tool. Afgeleid worden door reclameboodschappen is hinderlijk. Met Doehetzelf Nalatenschap kan je advertentievrij de nalatenschap afwikkelen.

Onze database kent meer dan 3400 organisaties waar je gemakkelijk en snel een abonnement of lidmaatschap kan opzeggen of wijzigen. Maar ook banken, verzekeraars, hypotheekverstrekkers of woningcorporaties bereik je gemakkelijk via Doehetzelf Nalatenschap.

Zowel individuele personen als organisaties, zoals goede doelen, kunnen worden ingevoerd als erfgenamen en/of ontvangers van een legaat.
Een legaat kan variëren van tastbare bezittingen, zoals sieraden of kunstwerken, tot geldbedragen of onroerend goed.
Degene die de éénmalige betaling heeft verricht kan anderen eenvoudig uitnodigen en het recht toekennen om aan de afwikkeling mee te mogen werken, dan wel om alleen mee te kunnen kijken.
Jazeker, ook deze erfgenamen of verkrijgers van een legaat kun je als begunstigde invoeren.
Op ieder later moment kan het recht van een gebruiker worden aangepast.

Na het inloggen worden de nalatenschappen getoond waar je toegang toe is verschaft. Hieraan zit geen limiet.

Een organisatie die niet is opgenomen kun je zelf eenvoudig toevoegen. Vervolgens kan je bij deze organisatie het overlijden melden en het eventuele abonnement of lidmaatschap opzeggen.
Veelal wordt er automatisch een tekst samengesteld, die in de meeste gevallen toereikend is. Indien nodig kan je de tekst, per bericht, aanpassen of aanvullen voordat je deze verzendt.

Naast opzeggingen bevat de tool ook gestandaardiseerde verzoeken en mededelingen die je kunt verzenden. Zit jouw specifieke verzoek er niet bij? Dan maak je deze eenvoudig zelf aan.

Nadat de nalatenschapsafwikkeling is afgerond kun je het dossier nog tenminste vijf jaar raadplegen. Eventueel kun je het dossier zelf op het gewenste moment eenvoudig permanent verwijderen.

Erfbelasting

Vind hier alle antwoorden op de meest gestelde vragen over erfbelasting. Staat jouw vraag er niet tussen? Mail gerust je vraag naar: info@doehetzelfnalatenschap.nl

De vrijstelling hangt af van jouw relatie met de overledene. In 2024 gelden de volgende vrijstellingen: 
 
ErfgenamenVrijstelling
(Geregistreerd) Partner of samenwonend partner€795.156
Kind, pleegkind of stiefkind€25.187
Kleinkind€25.187
Achterkleinkind€2.658
Kind met beperking
Hiervoor gelden voorwaarden
€75.546
Ouder€59.643 *
Andere erfgenaam, bijv. een broer of zus€2.658

* Erven jij en je partner allebei? Dan is de vrijstelling voor jullie samen €59.643

Als je meer erft dan de vrijstelling, dan moet je erfbelasting betalen. Hiervoor gelden in 2024 de volgende tarieven:
 
Waarde erfenisErfgenamen 1Erfgenamen 2Erfgenamen 3
€0 – €152.36810%18%30%
€152.368 en meer20%30%40%

Erfgenamen 1 = Partner, (pleeg- of stief)kind, kind met beperking
Erfgenamen 2 = Kleinkinderen en verdere afstammelingen
Erfgenamen 3 = Overige erfgenamen, zoals een broer, zus of ouders

Het doen van de aangifte erfbelasting dient normaal gesproken binnen 8 maanden na het overlijden plaats te vinden. Het is belangrijk om de aangifte tijdig en nauwkeurig in te dienen om boetes en rente te voorkomen. Desgewenst kan er vijf maanden uitstel worden verkregen door een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst.

Algemene informatie

Vind hier alle algemene informatie over het afwikkelen van een nalatenschap. Staat jouw vraag er niet tussen? Mail gerust je vraag naar: info@doehetzelfnalatenschap.nl

Een erfgenaam dient volgens het Nederlandse erfrecht een keuze uit de volgende drie mogelijkheden te maken:

  • Zuiver aanvaarden; De erfgenaam aanvaardt de gehele nalatenschap en is, samen met de andere erfgenamen die zuiver hebben aanvaard, aansprakelijk voor eventuele schulden.
  • Beneficiair aanvaarden; De erfgenaam aanvaardt de nalatenschap onder voorbehoud en wordt nimmer aansprakelijk voor eventuele schulden. Wel deelt deze mee in een positief eindsaldo. Het beneficiair aanvaarden betekend dat stipt een wettelijk voorgeschreven procedure dient te worden gevolgd.
  • Verwerpen: De erfgenaam krijgt niets uit de nalatenschap en is ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

In de tool tref je een handige link waarmee je bij het Centraal Testamentenregister navraag kunt doen naar het bestaan van een testament.

De wet bepaalt in dat geval in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden vier groepen onderscheiden:

  1. Echtgenoot / geregistreerde partner en kinderen
  2. Ouders, broers en zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Wanneer er in de ene groep geen erfgenaam is, komt de volgende groep aan bod.

Wanneer een erfgenaam minderjarig is of wanneer een erfgenaam onder bewind staat, dan is het wettelijk verplicht om namens deze erfgenaam de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. In dit geval dient de gehele nalatenschap beneficiair te worden afgewikkeld. Door het volgen van de wettelijk voorgeschreven procedure worden de belangen van deze erfgenaam beschermd.

Ja, dit is sowieso het geval als er geen testament is. Als je een erfenis verwerpt, dan komen jouw kinderen voor je in de plaats. Ook zij kunnen de nalatenschap verwerpen.

In het geval je kinderen minderjarig zijn, moet je daartoe eerst een machtiging aanvragen bij de kantonrechter. Hij geeft deze als hij vindt dat de verwerping in het belang van de kinderen is.

Nee, zodra je een keuze hebt gemaakt en deze in een verklaring van erfrecht of rechtbankakte is vastgelegd, dan staat deze vast en dan kun je hier niet meer op terugkomen.
Met uitzondering van de echtgenoot heb je te maken met plaatsvervulling. Hierbij wordt de positie van een overleden erfgenaam ingenomen door zijn of haar afstammelingen. Dat betekend dat afstammelingen van een overleden kind, broer of zus, grootouder of overgrootouder in hun plaats komen.

Het inschakelen van een notaris bij de afhandeling van een nalatenschap kan nodig zijn in bepaalde situaties. Dit hangt af van (een combinatie van) factoren zoals de hoogte van het banksaldo en de aanwezigheid van een eigen woning.

Vanuit onze tool meld je het overlijden bij onder meer de bank. Van hen verneem je vervolgens of je bij een notaris een zogenaamde verklaring van erfrecht dient op te vragen. Wellicht is het voor de bank voldoende dat je de door hen toe te zenden formulieren, zoals een verwantschapsverklaring, ondertekent.

Je kan ook altijd contact met ons opnemen om de specialist te laten beoordelen of het inschakelen van een notaris noodzakelijk is.

Een erfgenaam ontvangt een percentage of een deel van de nalatenschap. Erfgenaam kan iemand worden op basis van de wettelijke verdeling of via een testament.

Een legataris (degene die een legaat ontvangt) krijgt een vast geldbedrag of bijvoorbeeld een schilderij, sieraad of woning. Een legaat van een geldbedrag komt alleen voor in een testament.

Het nalaten van een geldbedrag door middel van een codicil is niet mogelijk. In een handgeschreven codicil, dat voorzien is van de datum en een handtekening, kan alleen een legaat van goederen zijn opgenomen zoals een schilderij of sieraden.
Volgens de wettelijke verplichting moet een voertuig binnen vijf weken na het overlijden van de kentekenhouder worden overgeschreven. Als erfgenaam ben je verplicht om het voertuig binnen deze periode op jouw naam te laten overschrijven. Als alternatief kan het voertuig worden overgeschreven op naam van een koper.