Wat is het verschil tussen een erfgenaam of legataris?

Een erfgenaam (volgens de wet of benoemd in een testament) krijgt een percentage of breukdeel van de nalatenschap. Dit kan betekenen dat zij recht hebben op een deel van het totale vermogen van de overledene, inclusief bezittingen, schulden en geld. Erfgenamen kunnen op verschillende manieren worden aangewezen, zoals door bloedverwantschap of via een testament.

Een legataris (de persoon die het legaat krijgt) ontvangt een specifiek vastgelegd bedrag in geld of bepaalde goederen zoals een schilderij, sieraad of woning. Een legaat kan alleen worden toegekend via een testament, waarin de overledene specifiek vastlegt welk goed of welk bedrag naar de legataris gaat. Dit biedt de overledene de mogelijkheid om specifieke bezittingen aan bepaalde personen na te laten, zonder dat deze personen automatisch een deel van de gehele nalatenschap ontvangen.

Erfgenaam kun je zijn volgens de wet of krachtens een testament; legataris van een geldbedrag alleen door een testament. Dit onderscheid zorgt ervoor dat de wensen van de overledene op een precieze manier kunnen worden nageleefd en bepaalde goederen of bedragen aan specifieke personen kunnen worden nagelaten zonder de gehele nalatenschap te moeten verdelen.

Lees verder