Beneficiair aanvaarden

Wanneer je erfgenaam wordt van een overleden persoon, dan heb je altijd de keuze of je de erfenis aanvaardt. Is dit het geval, dan kun je kiezen of je de erfenis zuiver of beneficiair wilt aanvaarden. Het verschil, in het kort, is dat je bij zuivere aanvaarding ook voor eventuele schulden aansprakelijk bent, terwijl je bij beneficiaire aanvaarding alleen meedeelt in een positief eindsaldo en niet persoonlijk voor de schulden uit de erfenis kunt opdraaien. Zoals bij veel ogenschijnlijk eenvoudige keuzes, zitten ook hier haken en ogen aan. Lees er meer over, hier bij Doehetzelf Nalatenschap.

Beneficiair aanvaarden

Wat is beneficiair aanvaarden?

Beneficiair aanvaarden is een juridische term die verwijst naar het accepteren van een erfenis onder voorwaarde. Bij deze vorm van aanvaarding deel je alleen in een positief eindsaldo, zonder persoonlijk aansprakelijk te zijn voor eventuele schulden uit de erfenis. Dit biedt bescherming tegen onverwachte financiële verplichtingen. De schulden van de nalatenschap worden hierbij wel afbetaald uit de activa van de nalatenschap voordat de erfgenamen hun deel ontvangen.

Waarom zou je de erfenis beneficiair aanvaarden?

Als toch alle schulden uit de nalatenschap worden afbetaald met middelen uit de nalatenschap, waarom zou je dan beneficiair aanvaarden? Dit is om jezelf in te dekken tegen een eventueel negatief eindsaldo. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je vermoedt dat de persoon onbekende schulden had die nog kunnen opduiken, of dat je van tevoren al weet dat de schulden groter zijn dan de bezittingen. Beneficiair aanvaarden biedt bescherming tegen het risico van het erven van schulden die je zelf niet kunt dragen.

Beneficiair aanvaarden heeft ook nadelen

Het beneficiair aanvaarden van de erfenis biedt je dus bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor eventuele schulden uit de nalatenschap. Toch brengt deze aanvaardingsvorm enkele nadelen en risico’s met zich mee die je in overweging zou moeten nemen.

Complexere procedure

Hoewel beneficiair aanvaarden erfgenamen beschermt tegen persoonlijke aansprakelijkheid, kan het proces aanzienlijk meer administratie met zich meebrengen. Dit kan leiden tot vertragingen bij het afwikkelen van de nalatenschap en het verkrijgen van de erfuitkering.

Minder zeggenschap over activa

Bij beneficiair aanvaarden heb je minder zeggenschap over de activa van de erfenis. Omdat alle schulden (of jouw deel van de schulden, wanneer andere erfgenamen zuiver aanvaarden) moeten worden afgelost met middelen uit de nalatenschap, mag je deze niet verkopen, bezwaren of weggeven zonder toestemming van de kantonrechter of de andere erfgenamen.

De procedure voor beneficiaire aanvaarding

Bij het beneficiair aanvaarden van de erfenis dien je strikt de procedurevoorschriften te volgen. Het niet volgen van de vereffeningsprocedure kan leiden tot aansprakelijkheid van de erfgenaam voor de schulden van de nalatenschap. Oftewel: als je beneficiair aanvaardt, maar de procedure niet volgt, kun je alsnog persoonlijk voor de schulden opdraaien. De procedure bestaat uit:

  • Opstellen van een boedelbeschrijving, waarin de schulden voorlopig worden opgenomen. Dit doe je eenvoudig in de tool van Doehetzelf Nalatenschap.
  • De boedelbeschrijving ter inzage leggen bij de griffie van de rechtbank.
  • Melden van een negatieve nalatenschap aan de kantonrechter indien van toepassing.
  • Oproepen van schuldeisers, zowel persoonlijk als openlijk in de krant indien bepaald door de kantonrechter.
  • Melden aan de kantonrechter indien het adres van een schuldeiser onbekend is.
  • Opsporen van onbekende erfgenamen indien van toepassing.
  • Eventueel opheffen van beslagen voor vereffening.
  • Opstellen van een lijst van erkende en betwiste vorderingen en aanspraken op preferentie (voorrang in het vereffeningsproces).
  • Het indienen van een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, samen met een lijst van wie wat krijgt, bij de rechtbank.

Na deze procedure kan de vereffenaar overgaan tot het voldoen van de schulden.

Is het eindsaldo positief, dan wordt de erfenis verdeeld onder de erfgenamen naar rato van hun erfdelen.

Alles regelen vanuit één dashboard

Met de tool van Doehetzelf Nalatenschap regel je alles rondom de afwikkeling van de erfenis vanuit een overzichtelijk dashboard. Je maakt bijvoorbeeld eenvoudig de benodigde boedelbeschrijving, die je nodig hebt in de procedure voor beneficiaire aanvaarding. Daarbij kun je de hulp inschakelen van de overige erfgenamen, of hen mee laten kijken om de afhandeling volledig transparant te maken. Ontdek de voordelen en wikkel zelf de nalatenschap af.

Vragen of hulp nodig?

Twijfel je tussen zuiver of beneficiair aanvaarden en zoek je advies, of heb je andere vragen over de afwikkeling van de erfenis? Neem contact op met i-executeur, een van de partnerbedrijven van Doehetzelf Nalatenschap.

Besef jij wel hoe bijzonder jij bent? Ontdek hier de unieke aanbieding voor uitvaartverzorgers.

Kies voor een samenwerking en laat jouw klanten profiteren van 20% korting op onze tool.

361

Gebruikers

3558

Organisaties

Hoe werkt het?

Onze tool is gemaakt om zelf eenvoudig een nalatenschap af te wikkelen. Maar wat kun je dan precies regelen? We leggen het hier graag aan je uit. In de tool kom je een aantal bouwstenen tegen. Als je deze allemaal doorloopt, zul je de nalatenschap altijd succesvol afwikkelen. Bekijk hiernaast de korte uitlegvideo.

De voordelen

Overlijden melden

Boedelbeschrijving

Financiële afwikkeling

Overlijden melden

Boedelbeschrijving

Financiële afwikkeling

"Het afwikkelen van de nalatenschap van mijn vader werk zo een stuk fijner"

Het was heel fijn om samen met mijn broers en zussen op deze manier te werken aan de nalatenschap. We hebben dit alles als prettig ervaren. Er werd veel voor ons geregeld en hadden altijd overzicht. Echt een aanrader!

Over Doehetzelf Nalatenschap

Doehetzelf Nalatenschap is ontstaan vanuit jarenlange ervaring in het afwikkelen van nalatenschappen. We begrijpen dat nabestaanden vaak zelf de zaken willen en kunnen afhandelen. Oprichter Max Leffring heeft met zijn expertise en gedreven team een unieke tool ontwikkeld die overzicht en gemak brengt voor alle nabestaanden. Bij Doehetzelf Nalatenschap streven we ernaar om de afwikkeling van nalatenschappen eenvoudiger te maken, zodat je op je eigen tempo en zonder tussenkomst van derden de nalatenschap kunt regelen.

Over Doehetzelf Nalatenschap

Zoek je een specialist?

Ben je op zoek naar iemand die je kan ondersteunen bij het afwikkelen van de nalatenschap? Bijvoorbeeld omdat er lastige zaken spelen of omdat de verhoudingen verstoord zijn?

Schakel bij een complexe nalatenschap de i-executeur in. Deze specialist is thuis in het erfrecht en kan je advies geven over het afwikkelen van de nalatenschap, of de afwikkeling volledig voor je verzorgen.

Veel gestelde vragen

Heb je een vraag over onze werkwijze of onze tool? Op zoek naar praktische informatie over bijvoorbeeld het achterhalen van een testament of wanneer een notaris nodig is? 

In de uitgebreide kennisbank vind je het antwoord op al je vragen.

Zowel individuele personen als organisaties, zoals goede doelen, kunnen worden ingevoerd als erfgenamen en/of ontvangers van een legaat.

Jazeker, ook deze erfgenamen of verkrijgers van een legaat kun je als begunstigde invoeren.

Na het inloggen worden de nalatenschappen getoond waar je toegang toe is verschaft. Hieraan zit geen limiet.

Maak een account en regel zelf de nalatenschap